Поздравления!

Справи се чудесно.

Варна
0 / 8
Карта
03:00:00
При върха на улица Мусала,
седи архитект на пейка една,
свитък държи небрежно в ръка,
кои са слетите имена на гърба?