Поздравления!

Справи се чудесно.

София
0 / 8
Карта
03:00:00
На големия Славейков площад,
двама роднини спокойно седят,
на периферията близо до ръба,
знаеш ли за кого е мъката?