Поздравления!

Справи се чудесно.

Борисова градина
0 / 8
Карта
03:00:00
(този екран е оптимизиран
да работи с мобилен телефон)


Около слончето лете и зима,
паметник на "щастлив" човек има,
разгледай внимателно и кажи,
кое име в метала лежи?